Μένουμε στο σπίτι, Μένουμε στην (λόγο)θεραπεία !!


Με αφορμή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τι σημαίνει, κυρίως για ένα παιδί, η απότομη παύση ενός θεραπευτικού προγράμματος.
  • Μένει πίσω σε θεραπευτικούς στόχους.
  • Πιθανόν, με την επιστροφή, να χρειαστεί περισσότερος χρόνος θεραπείας επειδή  τα αναπτυξιακά - λεκτικά ορόσημα, ακολουθούν την εξελικτική τους πορεία και πρέπει να επιταχύνουμε όλοι μας, τόσο τα  παιδιά  και οι γονείς τους όσο και οι θεραπευτές.
  • Αλλοιώνεται η  σχέση παιδιού – θεραπευτή.
  • Δυσκολία του παιδιού να προσαρμοστεί πάλι στο πλαίσιο.

Προτείνουμε:
Καταρχάς η επικοινωνία θεραπευτή, γονιού και παιδιού είναι απαραίτητη ώστε το παιδί να διατηρήσει μια επαφή αλλά και να δουλευτούν κυρίως οι κατακτημένοι  στόχοι.
Επίσης, είναι καλή ευκαιρία ο θεραπευτής να πάρει έναν ρόλο καθοδηγητή απέναντι στον γονέα και να δίνει χρήσιμες συμβουλές για τον εκάστοτε στόχο ( φωνήματα, στοματοπροσωπικές ασκήσεις,  παιχνίδι, λεξιλόγιο κ.ά.).
Μια πρώτη επαφή θεραπευτή - παιδιού μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διαδικτύου με σταδιακή αύξηση του χρόνου παραμονής και προσαρμογής του παιδιού στον νέο τρόπο επικοινωνίας. 
Ο βασικότερος στόχος που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι το παιδί  «έχει να κάνει δουλειά». Ακόμα και μέσα σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα, καλό είναι να μην χάσει την επαφή με τη θεραπεία  αλλά και να εκπαιδευτεί στην ευελιξία της σκέψης,  δηλαδή  «αν δεν μπορώ να κάνω κάτι,  να σκεφτώ πώς αλλιώς μπορώ να το κάνω».  
Μερικές ιδέες - θετικά:
  • κοινωνικός διάλογος  
  • άρθρωση - φωνολογία
  • ενίσχυση κινήτρου λόγω νέων τρόπων επικοινωνίας  
  • ενίσχυση αναμονής 
  • χαλάρωση στο σπίτι, ευκαιρία των γονιών να ξοδέψουν ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο με τα παιδιά τους 
Από την άλλη πλευρά είναι συνετό όλοι μας να συνεχίσουμε με κάποιο τρόπο την καθημερινότητά μας , όπως μπορεί ο καθένας, εργασία από το σπίτι, λίγες και σύντομες βόλτες, περιορισμένες επαφές και (λόγο) θεραπεία.

Ελευθεράκος Δημήτρης                       
Λογοθεραπευτής – Επιστημονικός συνεργάτης στο  Από - Ψ

Pages