Γιατί το παιδί μου να κάνει Ψυχοκινητική Αγωγή;

Η Ψυχοκινητική Αγωγή είναι μία σειρά από δραστηριότητες, προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικιακή ανάπτυξη του παιδιού, και συμβάλει στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Αναφέρεται στις σωματικές δεξιότητες, στον τρόπο που χειρίζονται τα αντικείμενα τα παιδιά, καθώς και στον νευρομυϊκό συντονισμό που απαιτούν οι κινήσεις αυτές. Ο απώτερος σκοπός της, είναι να οδηγήσει ένα παιδί σε μια αυτόνομη δράση. Βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν χώρο-χρονικές έννοιες, να κατανοήσουν δηλαδή την αίσθηση του χώρου και του χρόνου.

Από τις βασικότερες δραστηριότητες της Ψυχοκινητικής Αγωγής, είναι δραστηριότητες που αφορούν το σωματικό επίπεδο όπως η γενική κινητικότητα του παιδιού. Τέτοιες είναι: η βάδιση, η στήριξη του κεφαλιού, η τετραποδική στήριξη η πλευρική κίνηση και γενικώς η ορθοσωματική αγωγή.  Επίσης, εξασκεί και την επιδεξιότητα των χεριών (αντίληψη αφής). Σε επίπεδο λόγου υπάρχουν δραστηριότητες όπου συμβάλλουν στην βελτίωση της έκφρασης και της κατανόησης, δραστηριότητες που βοηθάνε το παιδί να αναπτύξει τη φαντασία και την δημιουργικότητά του. Παράλληλα, πλήθος δραστηριοτήτων αφορούν και τον μυϊκό τόνο, συντονισμό, την ισορροπία τόσο την στατική όσο και την δυναμική.

Η Ψυχοκινητική Αγωγή απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, καθώς συμβάλλει στην βελτίωση σωματικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων. Ωστόσο, ενδείκνυται σε παιδιά με δυσκολίες ψυχοκινητικού χαρακτήρα (αργοπορίες και παλινδρομήσεις, κατατονία κ.ά), δυσκολίες που αφορούν γενικότερη σύγχυση της ωριμότητας της κινητικότητας (καθυστέρηση λόγου και βάδισης κ.ά), παιδιά με αδέξιο προφίλ, με αστάθεια, με κακή τοποθέτηση στο χώρο, παιδιά με ανωριμότητα, που πέρασαν στάδια ανάπτυξης αργοπορημένα ή με λάθος τρόπο, καθώς και σε παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς.


Pages