Τα Παραμύθια στην Θεραπευτική Διαδικασία

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από τις λέξεις παρά και μύθος. Είναι συγγενές του μύθου αλλά διαφέρει κυρίως εννοιολογικά και όχι μόνο. Πρόκειται για μια ιστορία, για μια επινόηση. Βρίσκεται ανάμεσα στο κόσμο της φαντασίας και της πραγματικότητας, πέρα από τα όρια του χρόνου και του χώρου, όπου τα ζώα, τα δέντρα, οι άνεμοι, παίρνουν μορφή.

Τα παραμύθια δεν αφορούν μόνο τα παιδιά αλλά ελκύουν και το ενδιαφέρον στην επιστήμη της Ψυχολογίας.  Τα σύμβολα και η μεταφορά είναι  δύο βασικά εργαλεία για την θεραπευτική διαδικασία. Το παιδί μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον ήρωα / - ίδα, ή με κάποιο στοιχείο ενός παραμυθιού και μέσα από την συμβολοποίηση και την μεταφορά να μπορέσει να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί  ασυνείδητες πλευρές που οδηγούν κάποιον σε δυσλειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Συμβολική σημασία μπορεί να δοθεί σε οτιδήποτε ( στοιχεία φύσης, ζώα, πέτρες, φυτά, καράβια, σπίτια, αριθμοί κ. α.) εξαιτίας την ανθρώπινης τάσης να μεταμορφώνει ασυνείδητα τα αντικείμενα αποδίδοντάς τους μ’ αυτό τον τρόπο μεγάλη ψυχολογική σημασία.

Τα παραμύθια ενδείκνυνται ως εργαλεία στην θεραπευτική διαδικασία των παιδιών, εφόσον τόσο τα σύμβολα όσο και ο κόσμος της φαντασίας είναι άμεσα συνυφασμένα με την παιδική ηλικία.  Μέσα απ΄ αυτά δίνεται η δομή (αρχή, μέση, τέλος) όπου βοηθάει ένα παιδί να μην «χαθεί» στην διαδικασία – ιστορία , δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο, όπου μπορεί ταυτόχρονα να αποστασιοποιηθεί και να ταυτιστεί με ήρωες, στοιχεία, γεγονότα ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί θέματα που το αφορούν. Τέτοια θέματα είναι:  οι ενδοοικογενειακές σχέσεις , η δόμηση του εαυτού, η αναζήτηση της  ταυτότητά του, η κοινωνικοποίησή του, θέματα πένθους, θέματα επεξεργασίας διάφορων συναισθημάτων, όπως για παράδειγμα: άγχος αποχωρισμού, θυμός, φοβίες  κ.α.

Στον χώρο Από-Ψ τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικά εργαλεία σε:
  • Αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια για παιδιά
  • Θεραπευτικά ομαδικά προγράμματα
  • Aτομική θεραπεία


Pages