Παιδικός Σταθμός / Νηπιαγωγείο: Ομαλός δρόμος ή τροχοπέδη;

Ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο αποτελούν ένα βασικό μεταβατικό και εξελικτικό στάδιο που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο το παιδί όσο και η οικογένειά του. Η ομαδικότητα, η διδασκαλία, το κοινωνικό πλαίσιο, η κοινωνικοποίηση και η συνεργασία είναι μερικές μόνο από τις βασικές έννοιες που καλείται να επεξεργαστεί το παιδί. Σε αυτήν την ηλικία, εξελίσσεται σε συναισθηματικό νοητικό, γνωστικό και σωματικό-κινητικό επίπεδο. Πέρα όμως από την ατομική του εξέλιξη, καλείται να συνεργαστεί τόσο με συνομήλικούς του όσο και με εκπαιδευτικούς, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο και την κοινωνική του εξέλιξη . Κάποιες φορές η προσαρμογή είναι ομαλή, ενώ σε κάποιες άλλες γίνεται με δυσκολίες.

Δυσκολίες που μπορεί να βιώσει το παιδί και η οικογένειά του:

  • Κανόνες λειτουργίας και όρια : Τα παιδιά καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα καθημερινής λειτουργίας,  σε ένα δομημένο και σταθερό πρόγραμμα.
  • Πολύ-πολιτισμικότητα : Η συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικές χώρες συνάδει και με την συνύπαρξη διαφορετικής πολιτισμικής κουλτούρας. Τα παιδιά καλούνται να βρουν τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και υγιείς τρόπους διαχείρισης της διαφορετικότητας. 
  • Γνωστικός / Νοητικός τομέας : Σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τα παιδιά μέσα από δημιουργικό τρόπο λαμβάνουν γνώσεις, αναπτύσσουν και εξελίσσουν  τις νοητικές τους δεξιότητες. Τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως με την κατανόηση, πρέπει να διερευνώνται ώστε να υπάρξει πρώιμη παρέμβαση, όπου κρίνεται αναγκαίο. 
  • Σωματικός - Κινητικός Τομέας : Τα παιδιά μέσα από κινητικά παιχνίδια , όπως μουσικό-κινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, χορό, γυμναστική , καλούνται να αναπτύξουν τις κινητικές τους ικανότητες που απαιτούν νευρομυϊκό συντονισμό.
  • Συναισθηματικός Τομέας : Η ένταξη σε ένα νέο περιβάλλον δεν επιτυγχάνεται με τον ίδιο τρόπο και ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Δυσκολία αποχωρισμού από κάποιον γονέα , έντονο άγχος, φοβίες, άρνηση, δυσκολίες ένταξης, στοιχεία επιθετικότητας είναι κάποιες από τις δυσκολίες που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μία οικογένεια. 

Κάθε δυσλειτουργική συμπεριφορά εκδηλώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και παράγοντες. Πολλές φορές με την ορθή γνώση και καθοδήγηση οι παράγοντες αλλάζουν. Τι γίνεται τότε, με τη δυσλειτουργική συμπεριφορά, παραμένει;

Στο χώρο ΑΠΟ-Ψ, υπάρχουν όλες οι ειδικότητες (Παιδίατρος, Αναπτυξιολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής) που μπορούν να βοηθήσουν στην ορθή καθοδήγηση τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. 


Pages