Δραματοθεραπεία Σε Παιδιά Και Εφήβους

Η δραματοθεραπεία είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας  μέσω της τέχνης του θεάτρου. Χρησιμοποιεί  τη δράση, τα σύμβολα και τη μεταφορά (μέσα από τους ρόλους) ως βασικές τεχνικές. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η συναισθηματική διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού-εφήβου, εφόσον δεν χρησιμοποιείται μόνο ο λόγος αλλά και η δράση.  Πιο αναλυτικά, ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι το παιχνίδι, η κίνηση, το παίξιμο ρόλων, η δραματοποίηση μύθων – παραμυθιών- ιστοριών,  οι κατασκευές  κ.α.  Στόχος είναι η θεραπεία και η αλλαγή σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στα παιδιά και τους εφήβους, η δραματοθεραπεία, μπορεί να γίνει ένα μέσο όπου, πέρα από την ευκαιρία για έκφραση και επικοινωνία, βοηθά στην ψυχική αποφόρτιση, στην δημιουργική διοχέτευση των εντάσεων , στην έκφραση των συναισθημάτων, που είναι γόνιμο να εκφραστούν δημιουργικά σ’ αυτήν την ηλικία. Κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος σε παιδιά-εφήβους με περιορισμένες λεκτικές ικανότητες ή και απούσες.

Η συχνότητα αυτής της θεραπευτικής μεθόδου καθορίζεται με βάση το θεραπευτικό πλάνο που εξάγεται από την Υπεύθυνη Θεραπεύτρια.

Pages