Λογοθεραπεία και Παιδιά

Η λογοθεραπεία αφορά δυσκολίες που υπάρχουν στην ομιλία, την άρθρωση, τη φωνή, τη μάσηση και τη κατάποση. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης επιστήμης είναι η επικοινωνία. Σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης η ομιλία χωρίζεται σε ορισμένα στάδια ανά ηλικιακά ορόσημα.

 Αυτά τα στάδια είναι τα εξής:


  • Ολοφραστικό στάδιο- πρώτες λέξεις (10-14 μηνών).
  • Τηλεγραφικό στάδιο- στάδιο των δύο λέξεων (περίπου στα 2 μέχρι 2,5 έτη).
  • Χρήση περισσότερων από δύο λέξεις- μικρές φράσεις/ προτάσεις (2 ετών και πάνω).

Η κατάκτηση των παραπάνω σταδίων μαζί με συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες ολοκληρώνεται περίπου στα 4-5 έτη.

Οι γονείς συχνά να αναρωτιούνται αν το παιδί τους χρειάζεται λογοθεραπευτική παρέμβαση όταν αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η ομιλία του παιδιού παρεκκλίνει από την ομιλία παιδιών της ηλικίας του (σύμφωνα και με τα παραπάνω ηλικιακά ορόσημα), ή όταν η έκφρασή του δεν γίνεται καταληπτή από το περιβάλλον του. Σε περιπτώσεις νευρολογικών εκ γενετής διαταραχών ή  συνδρόμων η συμβολή του λογοθεραπευτή είναι αναγκαία. Ωστόσο, σε κάθε περίσταση η λογοθεραπευτική αξιολόγηση αποτυπώνει τις ικανότητες και τα ελλείματα του παιδιού και προτείνεται αντίστοιχο λογοθεραπευτικό πλάνο. 

*** Στο χώρο ΑΠΟ-Ψ, πραγματοποιούνται συνεδρίες Λογοθεραπείας αξιολόγησης και παρέμβασης. Η 1η συνεδρία αξιολόγησης δεν έχει χρέωση.

Κλείστε ραντεβού:  Τηλ: 211.4141521, e-mail: apo-psy@outlook.com web: https://www.apo-psy.gr 

Pages