Αξιολόγηση - Παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών

Στο πέρασμα του μαθητικού βίου οι γονείς συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόοπτες εξελίξεις. Δυσκολίες μάθησης, άρνηση συνεργασίας, συμπεριφορές που χρήζουν άλλης διαχείρισης και πολλά ακόμα, που αποτελούν κάποιες φορές ρουτίνα του σχολικού βίου ή και όχι.

Η εξέλιξη της επιστήμης, μας βοηθά να έχουμε εξειδικευμένα μέσα και τρόπους ώστε να αξιολογήσουμε τέτοιες συμπεριφορές και να εκτιμήσουμε την σοβαρότητά τους. Μέσα από την διαδικασία των Τεστ, της παρατήρησης και της εμπειρίας μας στο χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών, μπορούμε να διερευνήσουμε την συμπεριφορά του παιδιού, μαθησιακή ή μη και να αποφανθούμε για το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα που θα το βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες του και να απολαύσει το ταξίδι της μάθησης.

Η αξιολόγηση ενός παιδιού από έναν «ειδικό», βοηθάει στον εντοπισμό του «προβλήματος», ώστε να δοθεί και η καλύτερη παρέμβαση. Μια παρέμβαση που θα είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη και θα απαλλάσσει το παιδί από κάθε μορφής πειραματισμό.

*Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε απευθυνθείτε  στο 211.4141521.

Pages