Απασχόληση Προσχολικής Ηλικίας


Σεβόμενοι το απαιτητικό πρόγραμμα που έχουν οι γονείς στη σημερινή κοινωνία προσφέρουμε πρωινή φύλαξη σε παιδιά ηλικίας.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν στο παιδί τρεις βασικούς άξονες ανάπτυξης (γνωστικός, συναισθηματικός, κοινωνικός).

Ο γνωστικός άξονας, αφορά δραστηριότητες που στόχο έχουν, να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού ανάλογες με την ηλικία του, καλλιεργώντας  τομείς λεξιλογίου, οργάνωση σκέψης, μνήμης και άλλους.

Ακολουθούμε το ενδεικτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνεται από το Υπ. Παιδείας, καθώς και το επιστημονικό υπόβαθρο που αφορά αυτές τις ηλικίες σε σχέση με την Γνωστική τους ανάπτυξη.

Στο συναισθηματικό άξονα, τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από βιωματικές να μαθαίνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Το προσωπικό του γραφείου μας, με την καθοδήγηση των παιδοψυχολόγων, ακολουθεί ένα πρόγραμμα ενδεικτικό για την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αυτών των ηλικιών.

Τέλος στο κοινωνικό άξονα τα παιδιά, ακολουθούν δραστηριότητες που έχουν σκοπό να τα εκπαιδεύσουν στις κοινωνικές τους δεξιότητες, όπως είναι η αναγνώριση κοινωνικών κανόνων, η εκμάθησή τους και η αφομοίωση τους. Ο στόχος μας είναι να απολαμβάνουν την παρέα μέσα στην ομάδα, να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο και να συμβιώνουν αρμονικά με το δικό τους κοινωνικό δίκτυο.

*Για αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα απευθυνθείτε σε εμάς στο 211.4141521.

Pages